Hotline : (028) 2229 0202 Hotline : 0937 540 502 Hotline : 0908 255 300

NGÀY HỘI PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày: 19/11/2017


Sáng nay (chủ nhật) ngày 19/11/2017, taị Trung tâm Nhà Văn hóa lao động Khu Công Nghệ Cao Tp.HCM trên địa bàn Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm hỗ trợ Thanh Niên Công Nhân Tp. HCM tổ chức chương trình “Ngày hội pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho các Đoàn viên, Thanh niên công nhân của các Doanh nghiệp thuộc khu Công nghệ cao Tp. HCM. Cùng đồng hành chương trình Công ty TNHH DV Tổng hợp Việt Lê cùng phối hợp thực hiện phần hoạt náo và giao lưu văn hóa – văn nghệ đầu giờ.

Hoạt náo viên Việt Hoài tổ chức hoạt náo các phần chơi đầy vui nhộn, mang tinh đoàn kết đã làm nóng lên không khí trong hội trường.

 

Sau phần giao lưu hấp dẫn, vui nhộn sinh hoạt vui nhộ là phần giao lưu với Ca sĩ Huỳnh Tân.

 

 

đối tác